ทำงานร่วมกันกับเรา

คนเขียนสคริปต์/คนเขียนบท Re-Discovery

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

สามารถถ่ายทอดแนวคิดและไอเดียออกมาเป็นตัวอักษรได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ :

เพศ : ชาย / หญิง
อายุ : 25 - 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
ประสบการณ์ : 1-5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

มีทักษะด้านการสื่อสารทั้ง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ได้เป็นอย่างดี
มีทักษะในการเขียน ที่สั้นกระชับ สามารถเข้าใจง่าย
รูปแบบงาน : งานประจำ

Graphic Designer Re-Discovery

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

สามารถถ่ายทอดแนวคิดและไอเดียออกมาเป็นรูปภาพได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ :

เพศ : ชาย / หญิง
อายุ : 22 - 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
ประสบการณ์ : ไม่จำกัด

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

มีความรู้ด้านศิลป์และการใช้สี, ฟอนต์
มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมตระกูล Adobe โดยเฉพาะ Illustrator, Photoshop
รูปแบบงาน : งานประจำ

Content Editor Re-Discovery

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

รีไรท์ข่าว แปลเรียบเรียงบทความได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ :

เพศ : ชาย / หญิง
อายุ : 23 - 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
ประสบการณ์ : 1-3

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

มีทักษะด้านการสื่อสารทั้ง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ได้เป็นอย่างดี
มีทักษะในการเขียน ที่สั้นกระชับ สามารถเข้าใจง่าย
สามารถเริ่มงานได้ทันที พิจารณาเป็นพิเศษ
รูปแบบงาน : งานประจำ

สวัสดิการของ Re-Discovery

สวัสดิการ : ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
ค่ารักษาพยาบาล
ออกกำลังกาย ฟิตเนส
เงินช่วยเหลือพิธีศพ
เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
งินช่วยเหลืออุปสมบท
เครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติน
อาหารกลางวันทุกเดือน
ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)
โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกันสังคมตามกฎหมาย
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน