ธนาคารเวลาคืออะไร ต่างประเทศใช้ทำอะไร ประเทศไทยใช้ทำอะไร

ในช่วงทศวรรษ 1980 ศาสตราจารย์ “เอ็ดการ์ คาห์น” ทนายความที่ผู้ร่วมก่อตั้งของบริการด้านกฎหมายแห่งชาติของสหรัฐฯได้เข้าใจถึงแนวคิดที่เรียกว่า “ธนาคารเวลา” เป็นระบบที่มีรูปแบบที่ผู้คนจะแลกเปลี่ยน “บริการ” ระหว่างกัน การแลกเปลี่ยน “บริการส่วนบุคคล” นี้ฟื้นฟูความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี และระบบสนับสนุนผู้สูงอายุ ที่ซึ่งผู้คนสามารถช่วยเหลือกันได้ ตัวอย่างเช่น นั่งดูแลเด็ก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พาไปซื้อของ หรือช่วยงานบ้าน “เวลา” จะถูกนำมาใช้แทน “เงิน” ซึ่งเวลาที่เราถูกเก็บสะสมเอาไว้จะถูกจ่ายให้กับคนที่มาช่วยเหลือเรา ซึ่งคนที่มาช่วยเหลือก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นเวลาเอาไว้สะสมในบัญชี ซึ่งอาจจะเก็บเอาไว้ใช้ในยามลำบากในอนาคต

ธนาคารเวลาถูกกำหนดโดยค่านิยมหลักที่ระบุไว้โดย เอ็ดการ์ คาห์น

1.ความมั่งคั่งที่แท้จริงของสังคมคือ “ผู้คน” มนุษย์ทุกคนสามารถเป็นผู้สร้างและผู้มีส่วนร่วม ธนาคารเวลาตระหนักถึงสิ่งนี้โดยอนุญาตให้สมาชิกกำหนดสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า

2.การทำงานจะต้องได้รับการนิยามใหม่ เช่นการช่วยเลี้ยงดูเด็ก รักษาครอบครัว ทำให้ย่านที่อยู่มีปลอดภัยและมีชีวิตชีวา ดูแลคนอ่อนแอ – ผู้สูงอายุ ธนาคารเวลาให้สภาพคล่องแก่กิจกรรมที่ไม่ค่อยได้รับความนิยม ทำให้ผู้คนที่ลำบากได้รับความช่วยเหลือ

3.ทุนทางสังคม มนุษย์ต้องการโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่สำคัญ เช่น ถนนสะพาน สาธารณูปโภค สังคมออนไลน์ ธนาคารเวลาเป็นระบบที่ช่วยสร้างทุนทางสังคม

ธนาคารเวลาในต่างประเทศ

ในปี 2541 Martin Simon เปิดธนาคารแห่งแรกในสหราชอาณาจักรใน Gloucestershire ขณะนี้มีธนาคารเกือบ 300 แห่งในสหราชอาณาจักรที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 20,000 คนที่ได้รับมีเวลาสะสมรวมกว่าล้านชั่วโมง ธนาคารเวลาเดินทางมาถึงสกอตแลนด์ในปี 2544 เมื่อ Castlemilk ใน Glasgow ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ที่ยืนยันว่าผู้อยู่อาศัยใน Castlemilk ต้องการให้มีการจัดตั้งธนาคารเวลา โครงการดังกล่าวใช้เวลาสามเดือนและประสบความสำเร็จ Big Lottery ได้ให้ทุนสนับสนุน Castlemilk ตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันคณะกรรมการจัดการของพวกเขาเป็นการรวมกันระหว่างผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ทั้งหมด

ธนาคารเวลาในประเทศไทย

ไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาตามรอยต่างชาติ ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีธนาคารเวลามากกว่า 500 แห่ง แล้วไทยเองก็เริ่มจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต ทำให้กรมกิจการผู้สูงอายุของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เริ่มมองเห็นประโยชน์จากการใช้แนวคิดธนาคารเวลา ซึ่งเป็นระบบที่ทำงานแล้วได้ “เวลา” แทนที่จะเป็นเงิน สมมุติว่าเราช่วยเหลือคนอื่นในช่วงวัยหนุ่มสะสมเวลาไปได้เรื่อยๆ ในอนาคตที่ไม่แน่นอนคุณอาจจะไม่มีญาติพี่น้องช่วยเหลือ คุณสามารถเรียกคนอื่นมาช่วยด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเวลาได้ ซึ่งมันเป็นอะไรที่เหมาะมากกับสังคมผู้สูงอายุ โดยตอนนี้เรายังไม่มีธนาคารเป็นตัวเป็นต้น เพราะยังเป็นแนวคิดที่ต้องหารือการอย่างเร่งด่วนภายในปี 2561 – 2564 เพื่อหาวิธีนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทย