การกำเนิดใหม่ของกาแล็กซีทางช้างเผือกหลังจากการสิ้นชีพ

เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อราว 7,000 ล้านปีก่อนหน้านี้ ในขณะที่ดาราจักรอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวประหนึ่งไร้ชีวิตชีวาก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่ง โดยที่ไม่มีดาวฤกษ์ดวงใดเกิดขึ้นมาใหม่เลยในช่วงระยะเวลานานนับพันๆล้านปี ก่อนที่จะกำเนิดดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ดวงอื่นๆชุดใหม่ขึ้นอีกครั้ง เรียกได้ว่าเป็นการฟื้นคืนชีพของจักรวาลกาแล็กซีทางช้างเผือก

ศ. มะซะฟุมิ โนงุจิ จากมหาวิทยาลัยโทโฮคุของญี่ปุ่น ค้นพบเหตุการณ์นี้จะการวิเคราะห์เหตุการณ์และองค์ประกอบต่างๆทางเคมีของดาวฤกษ์ในกาแล็กซีทางช้างเผือก และทำการตีพิมพ์ลงในวารสาร Nature เล่มหนึ่ง

ดาวฤกษ์บางกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่กาแล็กซีจะประกอบไปด้วยกลุ่มธาตุต่างๆ อย่างออกซิเจน แมงกานีส ซิลิคอน แคลเซียม กำมะถัน และไทเทเนียม โดยที่กลุ่มนี้จะมีอายุเก่าแก่มากกว่ากลุ่มที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบและจะพบเจอได้น้อยกว่า

ศ. มะซะฟุมิ โนงุจิ ยังระบุไว้อีกว่าองค์ประกอบในทางด้านเคมีมีความแตกต่าง ดาวฤกษ์ในกาแล็กซีทั้งสองกลุ่มได้ก่อตัวขึ้นจากกระบวนการที่แตกต่างกันในด้านช่วงเวลา ซึ่งเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างระยะเวลาที่กาแล็กซีไร้ความเคลื่อนไหว และ การก่อตัวใหม่ของดาวฤกษ์เป็น 2 ช่วงของยุค

งานวิจัยก่อนหน้านี้มีการเสนอแนวความคิดทางด้านเรื่องการก่อตัวของดาราจักรด้วยก๊าซเย็น ในปี 2016 และ อธิบายถึงการวิวัฒนาการทางด้านต่างๆของความเป็นมาในกาแล็กซีของทางช้างเผือกในช่วง 1 หมื่นล้านปีที่ผ่านมาโดยแยกการกำเนิดของดาวฤกษ์ทั้ง 2 ยุค โดยที่ให้ความเห็นไว้ว่า

“กลุ่มดาวฤกษ์รุ่นแรกจะเกิดขึ้นในช่วงที่ กระแสของก๊าซเย็นจากภายนอกหลั่งไหลเข้ามารวมตัวสะสมภายในกาแล็กซี และบางส่วนของดาวฤกษ์รุ่นแรกนี้ได้ตายลงไปจากนั้นก็เกิดการระเบิดเป็นซูเปอร์โนวา ทำให้เกิดคลื่นกระแทกรุนแรงกับกลุ่มก๊าซภายในกาแล็กซีจนร้อนขึ้น จึงเป็นเหตุที่ทำให้กระแสก๊าซเย็นด้านนอกไม่ไหลเข้ามาอีกในกาแล็กซี ทำให้ไม่เกิดดาวฤกษ์ดวงใหม่ๆในพื้นที่นี้อีก” ศ. โนงุจิ กล่าวต่ออีกว่า

“ช่วงเวลาของกาแล็กซีหลังจากนั้นจะมีการหยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวเสมือนตายไปราวๆ 2,000 ล้านปี ก่อนที่จะเกิดซุปเปอร์โนวาอีกครั้งหนึ่ง เป็นการกระจายตัวของธาตุเหล็กทั่วทั้งอวกาศ หลังจากนั้นกลุ่มดาราจักรเกิดการเย็นตัวลงอีกครั้งของธาตุเหล็ก จึงกลายเป็นองค์ประกอบของดาวฤกษ์รุ่นที่ 2 ใน 5,000 ล้านปีที่ผ่านมากับดวงอาทิตย์”

“จากกระบวนการที่เกิดขึ้นทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดของแผนการก่อตัวของดาราจักรขนาดใหญ่ จึงได้ทำการแบ่งแยกการเกิดดาวฤกษ์แบ่งออกไปเป็น 2 รุ่นเสมือนกับตายแล้วคืนชีพขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีแนวโน้มในการรวมตัวของกาแล็กซีในการก่อตัวของดาวฤกษ์อย่างต่อเนื่อง”

ซึ่งมีการกล่าวถึงเรื่อง การกลืนกินดาราจักรกาแล็คซี่ของทางช้างเผือก 15 แห่ง และ ปริศนากาแล็กซีไร้สสารมืด ปรากฎการณ์ใหม่ของวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ในวารสาร Nature