การกลืนกินดาราจักรกาแล็กซีของ Milky Way ทางช้างเผือก 15 แห่ง

เมื่อมองดูตามผลการวิจัยในอดีตนับตั้งแต่กาแล็กซีทางช้างเผือกได้เกิดขึ้นในช่วง 1.35 หมื่นล้านปีก่อนหน้านี้ กลุ่มดาราจักรที่ถือได้ว่าเป็นบ้านของเราได้ทำการกลืนกินดวงดาราจักรอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงไปแล้วไม่น้อยกว่า 15 แห่ง จากรายงานของทีมงานวิจัยทางดาราศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเยอรมนี มีการตีพิมพ์และทำการเผยแพร่ในคลังเอกสารทางวิชาการออนไลน์บนเว็บไซต์ arXiv.org ที่ทำการระบุหลักฐานในการค้นพบการกระจุกดาวทรงกลมขนาดใหญ่ (Globular Cluster) กระจายตัวอยู่ทั่วกาแล็กซีทางช้างเผือก ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงกิจกรรมในการกลืนกินกลุ่มดาราจักรอื่นๆในอดีต

ผลการวิจัยในครั้งนี้ได้ทำการศึกษาถึงกลุ่มดาวทรงกลมที่อยู่กระจายตัวอยู่เหล่านี้ ในเรื่องทางด้านปริมาณและจำนวนของโลหะหนักของกลุ่มดาวทรงกลมใหญ่ที่กรุจุกรวมกันอยู่ 61 แห่งที่คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มดาราจักรที่ถูกดูดกลืนเข้ามาเมื่อหมื่นล้านปีก่อนหน้านี้

ดร. ดีเดอริก กราจ์เซนผู้ นำทีมนักดาราศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเยอรมนี ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการกระจุกแห่งดวงดาวทรงกลมที่เต็มไปด้วยโลหะและทำการก่อตัวกลายเป็นกาแล็กซีทางช้างเผือกแต่ว่ายังมีอายุน้อย ในวงโคจรช่วงก่อกำเนิดได้กลืนกินวงโคจรดาราจักรมากกว่า 12 แห่งเข้าไป ในช่วง 1.2 หมื่นล้านปีก่อนหน้านี้ นักดาราศาสตร์มีการตรวจพบการกระจุกของดวงดาวของกลุ่มดาวทรงกลมขนาดเล็กที่มีโลหะปะปน เมื่อมองดูถึงการก่อตัวและอายุของแร่ธาตุต่างๆในช่วง หนึ่งพันล้านปีก่อนหน้านี้ กาแล็กซีทางช้างเผือกได้กลายเป็นดาราจักรขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของกลุ่มดาราจักรท้องถิ่น ทำการกลืนกินดาราจักรเพื่อนบ้านเข้าไปอีก 3 แห่งรามถึงดาราจักรซาจิทาเรียสที่กำลังจะถูกกลืนกินเข้าไปอีกด้วย และยังกล่าวอีกว่ารอบๆกาแล็กซีทางช้างเผือกยังมีดาราจักรอยู่อีกประมาณ 60 แห่ง ซึ่งมีดาราจักรเมฆแมเจลแลนใหญ่และเมฆแมเจลแลนเล็กที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ 2 แสนปีแสง ที่มีโอกาสในการถูกกาแล็กซีทางช้างเผือกกลืนกินในอนาคต