เรื่องสุดฮอต

เรื่องที่น่าสนใจ

Featured Categories

ปรัชญาของ Re Discovery

ปรัชญาแห่งความรักความเคารพซึ่งกันและกันบนโลกแห่งการค้นพบ ส่งเสริมพลังให้เยาวชนทุกเพศทุกวัย ภายในโลกของตัวเอง ระหว่างวัฒนธรรม อุตสาหกรรม และ ธรรมชาติ

People Say About Re Discovery

การค้นพบและเชื่อมโยงในดินแดนแห่งวัฒนธรรมและชุมชน พร้อมกับสิ่งใหม่ๆ ที่จะถูกสรรสร้างสะพานในการพัฒนาเชื่อมวัฒนธรรมโลก โอกาสในการสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่และความงดงามเพื่อนำมาเสนอสิ่งต่างๆเหล่านั้น
โอบกอดวิวัฒนาการด้วยความรัก เสียงหัวเราะ และ สนุกสนานอย่างมหัศจรรย์

อาจจะกล่าวได้ว่า.....

Re Discovery คือ การค้นพบความแข็งแกร่งของขนบธรรมเนียมประเพณี

Re Discovery คือ การค้นพบของผู้ทรงไปด้วยภูมิปัญญา

Re Discovery คือ การค้นพบมิติใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

Re Discovery คือ การค้นพบความรัก ความศรัทธา และ ความเชื่อมั่นในธรรมชาติ

Other Interesting Websites