โฮคาเงะ

Naruto Shippuden

ถ้าหากจะให้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการ์ตูนในเรื่องนารูโตะเราจะต้องนึกถึงหัวหน้าหมู่บ้านนั่นก็คือโฮคาเงะในแต่ละรุ่นซึ่งพลังของแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนเหมือนกันเลย

รุ่นที่ 1 ฮาชิรามะ เซนจู พลังความสามารถที่โดดเด่น วิชาคาถาไม้

รุ่นที่ 2 เซนจู โทบิรามะ พลังความสามารถที่โดดเด่น วิชาคาถาน้ำ

รุ่นที่ 3 ซารุโทบิ ฮิรุเซ็น พลังความสามารถที่โดดเด่น สามารถใช้คาถาได้ทุกวิชา ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ ลม ไฟ สายฟ้า

รุ่นที่ 4 นามิคาเสะ มินาโตะ พลังความสามารถที่โดดเด่น วิชาคาถาเทพสายฟ้าเหินเทพอัสนี

รุ่นที่ 5 นาเมคุจิ ซึนาเดะ พลังความสามารถที่โดดเด่น วิชาคาถาแพทย์

รุ่นที่ 6 ฮาตาเกะ คาคาชิ พลังความสามารถที่โดดเด่น วิชาเซียนก๊อปปี้

รุ่นที่ 7 อุซึมากิ นารูโตะ พลังความสามารถที่โดดเด่น สามารถใช้พลังของสัตว์หาง 9 หาง