คาถาอัญเชิญ

Naruto Shippuden

ในเรื่องการ์ตูนนารูโตะมีวิชาการโจมตีมากมายหนึ่งในนั้นที่ทุกคนสามารถจะเรียกออกมาใช้ได้ก็คือคาถาอัญเชิญซึ่งแต่ละคนนั้นก็สามารถเรียกสัตว์ที่ตนเองชอบได้แต่สัตว์อัญเชิญจะต้องลงนามเซ็นสัญญาด้วยถึงจะเรียกออกมาใช้ได้

คาถาอัญเชิญงู ผู้ที่สามารถเรียกสัตว์อัญเชิญชนิดนี้ออกมาได้ โอโรจิมารุ

คาถาอัญเชิญสุนัข ผู้ที่สามารถเรียกสัตว์อัญเชิญชนิดนี้ออกมาได้ ฮาตาเกะ คาคาชิ

คาถาอัญเชิญนก ผู้ที่สามารถเรียกสัตว์อัญเชิญชนิดนี้ออกมาได้ อุจิวะ ซาสึเกะ

คาถาอัญเชิญกบ ผู้ที่สามารถเรียกสัตว์อัญเชิญชนิดนี้ออกมาได้ อุซึมากิ นารูโตะ และ จิไรยะ

คาถาอัญเชิญลิง ผู้ที่สามารถเรียกสัตว์อัญเชิญชนิดนี้ออกมาได้ ซารุโทบิ ฮิรุเซ็น

คาถาอัญเชิญทาก ผู้ที่สามารถเรียกสัตว์อัญเชิญชนิดนี้ออกมาได้ ซึนาเดะ

คาถาอัญเชิญเต่า ผู้ที่สามารถเรียกสัตว์อัญเชิญชนิดนี้ออกมาได้ ไมโตะ ไก